REGULAMIN LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

I. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBY MINISTRANCKIEJ

 

 1. Dyżur w dni powszednie - ministrant  wybiera  dzień  i  godzinę  swojego  dyżuru. Obowiązuje  jeden dyżur w tygodniu.

 

2. Dyżur w niedziele - obowiązuje według planu wywieszonego w zakrystii. Dyżury te wyznacza ks. Opiekun lub Prezes Ministrantów.   

 

3. Zebrania - odbywają się w salce na plebanii albo w kościele w poszczególnych grupach w terminach wyznaczonych przez prowadzącego daną grupę starszego ministranta.     

 

4. Zebrania ogólne - odbywają się na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz po ogłoszeniu takiego zebrania przez ks. Opiekuna  lub Prezesa Ministrantów.

 

5. Zebrania liturgiczne - odbywają  się  przed  uroczystymi  liturgiami  Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała i w miarę potrzeb.

 

  Ministranci nieobecni na zebraniach przygotowujących do liturgii

nie mają prawa służenia na tej liturgii!

 

6. Pierwszy Piątek - w każdy Pierwszy Piątek Miesiąca wszyscy ministranci uczestniczą we Mszy Świętej i jeśli jest taka potrzeba przystępują do Sakramentu Pojednania.

 

7. Nabożeństwa:

- w październiku – każdy przynajmniej raz w tygodniu jest na Różańcu.

- w Adwencie - każdy przynajmniej raz w tygodniu jest na Roratach.

- w Wielkim Poście – każdy jest obecny przynajmniej dwa razy na  Gorzkich Żalach i dwa razy na Drodze Krzyżowej.

 

II. STAŁE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW

 

1. Dyżury w dni powszednie - zwolnieni są  ministranci  seniorzy (studenci, ministranci pracujący) maturzyści,  Prezes Ministrantów.

 

2. Dyżury w niedziele - zwolnieni są ministranci seniorzy (studenci, ministranci pracujący), ministranci uczęszczający na kurs lektorski, Prezes Ministrantów.

 

3. Zebrania w grupach - zwolnieni są ministranci seniorzy, maturzyści.

 

Wszystkie inne zwolnienia z obowiązków ministranckich

należy ustalać z ks. Opiekunem lub Prezesem LSO.