ZBIÓRKI MINISTRANCKIE: SPOTKANIA OGÓLNE

Odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

Termin spotkania ustala Zarząd LSO

 

w porozumieniu z Opiekunem Ministrantów.