ZEBRANIA: ZARZĄD LSO

Zarząd ministrancki spotyka się raz na miesiąc, a w razie potrzeby częściej. Na spotkaniach omawia się bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Liturgicznej Służby Ołtarza. Termin zbiórek Zarządu LSO ustala prezes LSO.