ZASADY PUNKTACJI

III. OCENA SŁUŻBY MINISTRANTA

 

 

Oceny służby ministranckiej dokonuje się na podstawie prowadzonej punktacji cząstkowej (dwumiesięcznej) i ogólnej (rocznej) oraz punktacji „SENIOR”. Do tego celu służy lista obecności na dyżurach ministranckich (Mszach Świętych, nabożeństwach, zebraniach) znajdująca się w zakrystii kościoła. Punkty przyznaje się w następujący sposób:

 

1.    Dwumiesięczne za:

1.1. Obecność na dyżurach niedzielnych i w dni powszednie  – 4 pkt. Tylko za jedną Mszę w niedzielę i w dni powszednie punkty mogą być przyznawane jako za dyżur.

1.2. Uczestnictwo w Mszach okolicznościowych (Roraty, wizytacja biskupa, bierzmowanie, imieniny np. Ks. Proboszcza itp.), czy w Mszach powiązanych z nabożeństwami okolicznościowymi (np. majowym, fatimskim, z okazji I-szej niedzieli miesiąca itp.) jest traktowane jako dyżur.

1.3.  Służbę poza dyżurami w niedzielę i dni powszednie - 3 pkt.

1.4. Obecność na zbiórce ministranckiej - 4 pkt.

1.5. Obecność na Mszach porannych (w niedzielę o godz. 8.00 i w dni powszednie o godz. 7.00) przyznawany jest 1 pkt. dodatkowy.

 

2.    Okresowe za:

2.1. Obecność na nabożeństwach:

- cotygodniowych stałych nabożeństwach:  nowenna do bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego i Św. Maksymiliana Kolbego – 2 pkt, zaś do Św. Judy Tadeusza – 3 pkt.

- nabożeństwach okresowych: majowe, czerwcowe, październikowe  – 3 pkt.

nabożeństwach okresowych: nieszpory niedzielne, procesje eucharystyczne, drogi krzyżowe, Gorzkie Żale, wypominkowe – 3 pkt.

 

3.    Okolicznościowe za:

3.1. Obecność na specjalnych uroczystościach (wizytacja ks. biskupa, imieniny księdza, poświęcenie pomnika, nabożeństwo fatimskie)  od 5 do 12 pkt.

3.2. Pracę na rzecz grupy ministranckiej lub parafii – od 1 do 7 pkt. (maksymalnie 14 punktów w tygodniu).

3.3. Wzorową postawę w domu,  szkole, na zebraniach, przy ołtarzu, w zakrystii i w życiu codziennym – od 1 do 5 pkt.

3.4. Za zajęcie w punktacji „Omnibus Ministrancki”: I msc. – 10 pkt., II msc. – 7 pkt., III msc. – 5 pkt.

 

4.    Utrata punktów:

4.1. Zaniedbanie dyżuru w niedzielę jak i w dni powszednie bez usprawiedliwienia – minus 1 pkt.

4.2. Złe zachowanie w zakrystii i przy ołtarzu - minus od 1 do 20 pkt.

4.3. Zła postawa w domu, szkole, na ulicy, itp. - minus od 1 do 10 pkt.

 

5.    Usprawiedliwienia:

5.1. Każde nie wypełnienie wyznaczonych obowiązków można usprawiedliwić, jeśli jest powód do usprawiedliwienia.

5.2. Usprawiedliwienie należy przedłożyć w terminie jednego tygodnia od powrotu do wypełniania obowiązków ministranckich.

 

6.     Podsumowanie dwumiesięczne punktacji cząstkowej dla ministrantów do 18 roku życia włącznie:

6.1. Co dwa miesiące odbywa się podsumowanie punktacji cząstkowej dla ministrantów do 18 roku życia włącznie.

6.2. Na zakończenie dwumiesięcznej punktacji cząstkowej w nagrodę za zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce przyznawany  jest voucher do kin Cinema City i IMAX.

6.4. W chwili zakończenia punktacji dwumiesięcznej i rozpoczęcia nowej każdemu z ministrantów zerowane są wszystkie punkty.

 

7.    Podsumowanie końcowe punktacji ogólnej:

7.1. Ministrantom do 18 roku życia włącznie na zakończenie dwumiesięcznej punktacji cząstkowej nalicza się punkty do punktacji ogólnej w następujący sposób:

a) ministrantom, którzy zakończyli punktację cząstkową z dodatnią liczbą punktów:

liczba ministrantów na liście – zajmowane miejsce = ilość punktów doliczanych do punktacji ogólnej.

b) ministrantom, którzy zakończyli punktację cząstkową z zerową liczbą punktów:

nie są naliczane żadne punkty do punktacji ogólnej.

c) ministrantom, którzy zakończyli punktację cząstkową z ujemną liczbą punktów:

dolicza się – 10 pkt. do punktacji ogólnej.

7.2.  Na koniec roku szkolnego odbywa się podsumowanie punktacji ogólnej i wybór ministranta roku.

7.3. Nagrodę otrzymuje z rąk ks. Opiekuna ministrant, który zajął pierwsze miejsce w punktacji ogólnej oraz ministranci wskazani przez Ks. Opiekuna, Prezesa i Radę Ministrancką, którzy wykazali się zaangażowaniem w służbę liturgiczną jak i w służbę na rzecz naszej parafii.

7.4. W chwili zakończenia punktacji ogólnej każdemu z ministrantów zerowane są wszystkie.

 

8.    Podsumowanie punktacji „Senior”:

8.1. Co dwa miesiące odbywa się podsumowanie punktacji „Senior” dla ministrantów powyżej 18 roku życia.

8.2. Punkty do punktacji „Senior” uzyskuje się według zasad  obowiązujących w punktacji cząstkowej wyłączać utratę punktów za nieobecność na dyżurze niedzielnym, w dni powszednie i na zbiórce.

 

9.    Usunięcie z grona ministrantów:

9.1. Jeśli ministrant na koniec punktacji miesięcznej dwukrotnie będzie miał punkty ujemne może zostać zawieszony w służbie ministranckiej na jeden lub dwa miesiące.

9.2. Jeśli w ciągu roku szkolnego po raz trzeci uzyska w punktacji miesięcznej punkty ujemne może zostać usunięty z grona ministrantów.

9.3. Usuniętym w trybie nagłym można być za kłamliwe wpisywanie usprawiedliwień i  wyjątkowo naganną postawę.

 

Prawo do wpisywania punktów mają: ks. Opiekun i Prezes Ministrantów.