Kapłani pracujący w parafii w latach 1996-2006:

 

PROBOSZCZOWIE:

- ks. kanonik Leszek Bruliński

(pierwszy proboszcz - założyciel parafii)

 

WIKARIUSZE:

- ks. Sławomir Cieślak

- ks. Artur Patrejko

- ks. Jacek Zalewski

- ks. Genadij Kozłow

- ks. Jarosław Maszkiewicz

- ks. Michał Kotowski

- ks. Tomasz Wicherek 

- Ks. Sławomir Hermanowicz

Ksiądz pomagający:

Ks. Krzysztof Niegowski

Wikariusz:

Ks. Paweł Olejarz

Proboszcz:

Ks. prałat Tadeusz Jaworski

Kapłani obecnie pracujący w parafii:

Pole tekstowe: ~   DUSZPASTERZE