Pole tekstowe: ~   EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA (informacje ogólne)

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:

 

- dostarczyć „świadectwo chrztu”, o ile chrzest przyjęło się w innej parafii.

 

- uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy II Szkoły Podstawowej, a rodzice w spotkaniach formacyjnych.

 

- zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w „minimum programowym”

 

- uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 11.30, a także w spotkaniach formacyjnych  przygotowujących do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.