Intencje Mszy Świętych

2 Niedziela Zwykła – 14.I.

8 00

 

 

10 00

 

1) W  intencji  naszych  Parafian  i  modlących  się  w  naszym  Kościele,  z

     prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla  

     nich, a dla zmarłych o łaskę  Nieba i wieczne Zbawienie

2) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej

     rodziny Gzików  – gregorianka 14

3) + Henryka Jaczyńskiego

4) + Krzysztofa Jóźwiaka w 8 rocz. śmierci

5) + Stanisława Lamenta w 5 rocz. śmierci

6) + Piotra Wiśniewskiego w 7 rocz. śmierci;

     + Anny Młynarczyk w 17 rocz. śmierci

7) + Florentyny Brzezińskiej z racji pogrzebu

11 30

+ Stanisława Brojka w 4 rocz. śmierci

13 00

+ Marii Krzywickiej w 15 rocz. śmierci i Tadeusza

18 00

+ Haliny Kosiorek w 1 rocz. śmierci

Intencje Mszy Świętych

2 Tydzień Zwykły – 15.I. – 20.I.

Poniedziałek – 15.I.

7 00

1 Ks.) 

2 Ks.)

 

18 00

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej rodziny

Gzików  – gregorianka 15

Wtorek – 16.I.

7 00

1 Ks.)

2 Ks.)

 

18 00

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej rodziny

Gzików  – gregorianka 16

Środa – 17.I.

7 00

1 Ks.)

2 Ks.)

 

18 00

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej rodziny

Gzików  – gregorianka 17

Czwartek – 18.I.

7 00

1 Ks.)

2 Ks.)

 

18 00

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej rodziny

Gzików  – gregorianka 18

Piątek – 19.I.

7 00

1 Ks.)

2 Ks.)

 

18 00

 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej rodziny

Gzików  – gregorianka 19

Sobota – 20.I.

7 00

1 Ks.)

2 Ks.)

 

18 00

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Antoniego; jego rodziców i całej rodziny

Gzików  – gregorianka 20