Adres Parafii:   Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Pańskiego

ul. Powstańców 8A

05-870 Błonie

 

Telefon do parafii:   +48 22 725 12 25

 

Strona internetowa:   www.narodzenia-panskiego.mkw.pl

 

NIP:   529-12-48-166

 

REGON:   012414991

 

 

 

 

DANE I NUMER KONTA NA KTÓRY MOŻNA WPŁACAĆ OFIARY

PRZEZNACZONE NA BUDOWĘ NOWEGO KOŚCIOŁA W PASSIE

 

 

Nazwa banku:             Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Błoniu

05-870 Błonie, ul. 3 Maja 5

 

Dane odbiorcy:            Parafia rzymsko katolicka Narodzenia Pańskiego w Błoniu

05-870 Błonie, ul. Powstańców 8 A

 

Tytuł przelewu:           Darowizna na budowę nowego kościoła w Passie

 

Numer konta:              17 1020 1055 0000 9002 0317 0396

 

 

Pole tekstowe: ~   KONTAKT