Pole tekstowe: ~   RADA   PARAFIALNA

Realizacja planu w roku 2013:     

    

1. Wykonanie ogrzewania gazowego kościoła i plebanii.

2. Wykonanie podwójnych okien w witrażach.

3. Wykonanie podwójnych okien w witrażach bocznych.

4. Przygotowanie do budowy pomnika Prymasa Tysiąclecia Kardynała Wyszyńskiego.

5. Przygotowanie prac niezbędnych do rozpoczęcia budowy Kościoła w miejscowości Pass.

Magdalena Rak - sekretarz