Pole tekstowe: ~   SCHOLA

Póki mego życia, chcę śpiewać Panu
i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

Ps 104,33-34

 

 

Schola to grupa młodzieży, która dba o oprawę niedzielnej Mszy Świętej. Śpiewamy pieśni liturgiczne tradycyjne i nietradycyjne.

 
W naszej parafii odbywają się spotkania scholi:

· dziecięcej - w piątek o godz. 16.30;

· młodzieżowej - w piątki o godz. 18.30 i soboty o godz. 19.00.

 

Wszystkich, którzy chcą śpiewać (i słoń nie nadepnął im na ucho), zapraszamy na nasze próby.

 

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!

Ps 98,4-6